menu close

Zápis ze schůze Okresní odborné rady mládeže

Přikládáme zápis ze schůze Okresní odborné rady mládeže konané dne 1. 3. 2021.

Požární ochrana očima dětí a mládeže

Vzhledem k aktuální situaci přistoupilo SH ČMS ke změnám v konání soutěže PO očima dětí.

Účastníci soutěže mohou nově své práce odevzdávat elektronicky, a to formou scanu, nebo fotografie s obrázkem.

Práce zasílejte s vyplněným přiloženým dokumentem „PODDM 2021“ na emailovou adresu vedoucího OORP Tomáši Váňovi wein99@seznam.cz. Obrázek a dokument „POODM 2021″ pojmenuje svým jménem a kategorií.

Bližší informace naleznete v přiložených propozicích.

Vyhodnocení PO očima dětí

Níže přikládáme vyhodnocení okresního kola PO očima dětí a mládeže. Všem výhercům gratulujeme!

Oslavy 130. výročí založení SDH Vintířov

Dne 12.9.2020 se konaly oslavy ke 130. výročí založení SDH Vintířov spojené s Hornickým dnem.

V 11.00 hodin započali oslavy průvodem naší obcí kde nás doprovodila jak pochodová kapela Barbor, mažoretky, tak i ostatní spřátelené sbory se svou technikou. Přesto, že byla naše výjezdová jednotka kolem 8.00 hodiny ráno odvolána k patrácí akci, tak se stihla na průvod včas vrátit.

Po průvodu obcí následovalo předání Pamětní stuhy na prapor a předání vyznamenání členů SDH.

Pro děti byla uspořádána soutěž v sestřelování plechovek proudem vody. Pro dospělé jsme uspořádali pivní soutěž, které se náš sbor také účastnil.

Návštěvnost našich oslav byla hojná. Zlatým hřebem večera bylo vystoupení Ivana Mládka s jeho Banjo Bendem. Tímto ještě jednou chci poděkovat všem zúčastněným, jak návštěvníkům, spřáteleným sborům, tak naší obci Vintířov. Zvláštní poděkování patří všem členům SDH Vintířov, kteří se na oslavách a její organizaci podíleli.

Eva Kokešová, starosta SDH Vintířov

 

Roadshow Národní sportovní agentury

Přikládáme informace týkající se plánovaných dotačních programů Národní sportovní agentury. Dokument obsahuje informace o programu podpory sportovních organizací postižených pandemií COVID-19 COVID-SPORT“.

Shromáždění delegátů 4. 7. 2020

Dne 4. 7. 2020 se uskutečnilo shromáždění delegátů SDH. Na shromáždění byly předvedeny usnesení a zprávy o činnosti odborných rad OSH za minulý rok a proběhly volby do orgánů OSH.