menu close

Zápis ze schůze Výkonného výboru OSH

Přikládáme zápis ze schůze Výkonného výboru OSH konané dne 11. 3. 2021.

Zápis ze schůze Výkonného výboru OSH

Přikládáme zápis ze schůze Výkonného výboru OSH konané dne 13. 1. 2021.

Zápis ze schůze Okresní odborné rady mládeže

Přikládáme zápis ze schůze Okresní odborné rady mládeže konané dne 1. 3. 2021.

Požární ochrana očima dětí a mládeže

Vzhledem k aktuální situaci přistoupilo SH ČMS ke změnám v konání soutěže PO očima dětí.

Účastníci soutěže mohou nově své práce odevzdávat elektronicky, a to formou scanu, nebo fotografie s obrázkem.

Práce zasílejte s vyplněným přiloženým dokumentem „PODDM 2021“ na emailovou adresu vedoucího OORP Tomáši Váňovi wein99@seznam.cz. Obrázek a dokument „POODM 2021″ pojmenuje svým jménem a kategorií.

Bližší informace naleznete v přiložených propozicích.

Vyhodnocení PO očima dětí

Níže přikládáme vyhodnocení okresního kola PO očima dětí a mládeže. Všem výhercům gratulujeme!

Oslavy 130. výročí založení SDH Vintířov

Dne 12.9.2020 se konaly oslavy ke 130. výročí založení SDH Vintířov spojené s Hornickým dnem.

V 11.00 hodin započali oslavy průvodem naší obcí kde nás doprovodila jak pochodová kapela Barbor, mažoretky, tak i ostatní spřátelené sbory se svou technikou. Přesto, že byla naše výjezdová jednotka kolem 8.00 hodiny ráno odvolána k patrácí akci, tak se stihla na průvod včas vrátit.

Po průvodu obcí následovalo předání Pamětní stuhy na prapor a předání vyznamenání členů SDH.

Pro děti byla uspořádána soutěž v sestřelování plechovek proudem vody. Pro dospělé jsme uspořádali pivní soutěž, které se náš sbor také účastnil.

Návštěvnost našich oslav byla hojná. Zlatým hřebem večera bylo vystoupení Ivana Mládka s jeho Banjo Bendem. Tímto ještě jednou chci poděkovat všem zúčastněným, jak návštěvníkům, spřáteleným sborům, tak naší obci Vintířov. Zvláštní poděkování patří všem členům SDH Vintířov, kteří se na oslavách a její organizaci podíleli.

Eva Kokešová, starosta SDH Vintířov

 

Roadshow Národní sportovní agentury

Přikládáme informace týkající se plánovaných dotačních programů Národní sportovní agentury. Dokument obsahuje informace o programu podpory sportovních organizací postižených pandemií COVID-19 COVID-SPORT“.

Shromáždění delegátů 4. 7. 2020

Dne 4. 7. 2020 se uskutečnilo shromáždění delegátů SDH. Na shromáždění byly předvedeny usnesení a zprávy o činnosti odborných rad OSH za minulý rok a proběhly volby do orgánů OSH.