menu close

Okresní odborná rada represe

Složení okresní odborné rady represe

Ing. Jiří Kiss

(SDH Chodov)
Člen výkonného výboru, vedoucí odborné rady represe