menu close

Okresní odborná rada prevence

Složení okresní odborné rady prevence

Tomáš Váňa

(SDH Krajková)
Člen výkonného výboru, vedoucí odborné rady prevence