menu close

Kontrolní a revizní rada

Složení kontrolní a revizní rady

Lenka Marková

(SDH Březová)
Předsedkyně kontrolní a revizní rady

Romana Vincencová

(SDH Vintířov)
Členka kontrolní a revizní rady

Martina Svobodová

(SDH Chodov)
Členka odborné rady mládeže, členka kontrolní a revizní rady