menu close

Author Archives: admin

Zápis z jednání Okresní kontrolní a revizní rady

Přikládáme zápis z jednání Okresní kontrolní a revizní rady OSH Sokolov ze dne 15. 6. 2021.

Zápis o výsledku jednání shromáždění představitelů OSH Sokolov 2021

Přikládáme zápis o výsledku jednání shromáždění představitelů OSH Sokolov uskutečněného per rollam. Body jednání: Schválení návrhu rozpočtu OSH Sokolov na rok 2021; Schválení rozdílu mezi příjmy a výdaji OSH za rok 2020; Schválení plánu činnosti na rok 2021. Všechny výše uvedené body byly shromáždením schváleny.

Zápis ze schůze Okresní odborné rady mládeže

Přikládáme zápis ze schůze Okresní odborné rady mládeže uskutečněné online dne 19. 5. 2021. Hlavním bodem schůze bylo okresní kolo hry Plamen.

Zápis ze schůze Okresní odborné rady mládeže

Přikládáme zápis ze schůze Okresní odborné rady mládeže uskutečněné dne 5. 5. 2021.

Zápis z jednání Výkonného výboru OSH

Přikládáme zápis z jednání Výkonného výboru OSH Sokolov ze dne 8. 4. 2021

Zápis z jednání Okresní kontrolní a revizní rady

Přikládáme zápis z jednání Okresní kontrolní a revizní rady OSH Sokolov ze dne 16. 4. 2021.

Zápis ze schůze Výkonného výboru OSH

Přikládáme zápis ze schůze Výkonného výboru OSH konané dne 11. 3. 2021.

Zápis ze schůze Výkonného výboru OSH

Přikládáme zápis ze schůze Výkonného výboru OSH konané dne 13. 1. 2021.

Zápis ze schůze Okresní odborné rady mládeže

Přikládáme zápis ze schůze Okresní odborné rady mládeže konané dne 1. 3. 2021.

Požární ochrana očima dětí a mládeže

Vzhledem k aktuální situaci přistoupilo SH ČMS ke změnám v konání soutěže PO očima dětí. Účastníci soutěže mohou nově své práce odevzdávat elektronicky, a to formou scanu, nebo fotografie s obrázkem. Práce zasílejte s vyplněným přiloženým dokumentem „PODDM 2021“ na emailovou adresu vedoucího OORP Tomáši Váňovi wein99@seznam.cz. Obrázek a dokument „POODM 2021″ pojmenuje svým jménem […]