menu close

Zápis o výsledku jednání shromáždění představitelů OSH Sokolov 2021

Přikládáme zápis o výsledku jednání shromáždění představitelů OSH Sokolov uskutečněného per rollam.

Body jednání:

  • Schválení návrhu rozpočtu OSH Sokolov na rok 2021;
  • Schválení rozdílu mezi příjmy a výdaji OSH za rok 2020;
  • Schválení plánu činnosti na rok 2021.

Všechny výše uvedené body byly shromáždením schváleny.