menu close

Požární ochrana očima dětí a mládeže

Vzhledem k aktuální situaci přistoupilo SH ČMS ke změnám v konání soutěže PO očima dětí.

Účastníci soutěže mohou nově své práce odevzdávat elektronicky, a to formou scanu, nebo fotografie s obrázkem.

Práce zasílejte s vyplněným přiloženým dokumentem „PODDM 2021“ na emailovou adresu vedoucího OORP Tomáši Váňovi wein99@seznam.cz. Obrázek a dokument „POODM 2021″ pojmenuje svým jménem a kategorií.

Bližší informace naleznete v přiložených propozicích.