menu close

Shromáždění delegátů 4. 7. 2020

Dne 4. 7. 2020 se uskutečnilo shromáždění delegátů SDH. Na shromáždění byly předvedeny usnesení a zprávy o činnosti odborných rad OSH za minulý rok a proběhly volby do orgánů OSH.