menu close

Zápis z jednání Okresní kontrolní a revizní rady

Přikládáme zápis z jednání Okresní kontrolní a revizní rady OSH Sokolov ze dne 30. 9. 2021.

Zápis z jednání Výkonného výboru OSH

Přikládáme zápis z jednání Výkonného výboru OSH Sokolov ze dne 9. 9. 2021

Zápis z jednání Výkonného výboru OSH

Přikládáme zápis z jednání Výkonného výboru OSH Sokolov ze dne 16. 6. 2021

Zápis ze schůze Okresní odborné rady mládeže

Přikládáme zápis ze schůze Okresní odborné rady mládeže uskutečněné dne 14. 6. 2021 na Březové.

Hlavními body schůze bylo projednávání dotací a nového ročníku hry Plamen.

Zápis z jednání Okresní kontrolní a revizní rady

Přikládáme zápis z jednání Okresní kontrolní a revizní rady OSH Sokolov ze dne 15. 6. 2021.

Zápis o výsledku jednání shromáždění představitelů OSH Sokolov 2021

Přikládáme zápis o výsledku jednání shromáždění představitelů OSH Sokolov uskutečněného per rollam.

Body jednání:

  • Schválení návrhu rozpočtu OSH Sokolov na rok 2021;
  • Schválení rozdílu mezi příjmy a výdaji OSH za rok 2020;
  • Schválení plánu činnosti na rok 2021.

Všechny výše uvedené body byly shromáždením schváleny.

Zápis ze schůze Okresní odborné rady mládeže

Přikládáme zápis ze schůze Okresní odborné rady mládeže uskutečněné online dne 19. 5. 2021.

Hlavním bodem schůze bylo okresní kolo hry Plamen.

Zápis ze schůze Okresní odborné rady mládeže

Přikládáme zápis ze schůze Okresní odborné rady mládeže uskutečněné dne 5. 5. 2021.

Zápis z jednání Výkonného výboru OSH

Přikládáme zápis z jednání Výkonného výboru OSH Sokolov ze dne 8. 4. 2021

Zápis z jednání Okresní kontrolní a revizní rady

Přikládáme zápis z jednání Okresní kontrolní a revizní rady OSH Sokolov ze dne 16. 4. 2021.