Kontakt

OSH Sokolov

Komenského 232
Březová u Sokolova
356 01

info@oshso.cz

Počítadlo

počítadlo.abz.cz

Statistika

Počet zobrazení článků : 77996

On-line

Právě připojeni - hostů: 3 Zápis z jednání VV OSH Sokolov 4.3.2010

Dne 4.3.2010 místo: Chodov požární zbrojnice

Přítomen : Ladislav Zapf, Miroslav Lukáš, František Matoušek, David Grůza, Ing. Jiří Kiss (OORV), Tomáš Katzer (OORM)

nepřítomen: Petr Majer

V prvním bodě byl předložen sumář starostou OSH p. Matouškem, který vytvořil na základě zápisů z valných hromad SDH Okresu Sokolov
celkem je v okrese 358 mužů, 79 žen a 96 dětí ve věku od 6 do 18 let.

Předseda OORM byl osloven, zda jsou již vytvořeny zápůjčkové listy na překážky OSH Sokolov na disciplíny hry plamen. Tento bod nadále bude ve sledování a zápůjční listy budou předloženy předsedou OORM po schůzi vedoucích mládeže okresu Sokolov.

Panem Zapfem bylo zjištěno, že starosta OSH byl na finančním úřadě a přiznal daně za období 2007-2009 bez vědomí VV OSH Sokolov. Je potřeba zajistit podání daň z mezd a přihlásit do registru plátce daně. Zapf požadoval přiznat a zaplatit daně i za rok 2006 a 2005. Dále požadoval po panu Matouškovi vystavit potvrzení o příjmech za minulé období (2006-2009) lidem, kteří měli podepsanou smlouvu o provedení práce s OSH. Toto je potřeba udělat v co nejkratším termínu.

Panem Matouškem byl předložen návrh rozpočtu OSH Sokolov na rok 2010.
nesouhlasí 2 zdržel se 1 souhlasí 1


Dále byla projednána nevyplacená dotace SDH Březová u Sokolov za tábor v roce 2009 a MTZ SDH za rok 2009. Starosta OSH obdržel v loňském roce měsíci listopadu dotaci od ústředí SH ČMS proplacenou dotaci za tábor SDH Březová u Sokolova a tu neproplatil dále sboru i když je tato dotace účelová a nesmí s ní být jiným způsoben nakládáno než je stanovený účel. Starosta se slovy ,,byly dluhy“ odpověděl na otázku p. Katzera proč tato dotace nebyla vyplacena hned v listopadu popřípadě do konce roku 2009 . Vyplacení této dotace z rozpočtu OSH na rok 2010 byla zamítnuta.
pro 1 proti 3

Dále bylo projednáno téma voleb dne 6.3 2010 do VV OSH Sokolov
Podle informace starosty byly pozvánky hostům odeslány v řádném předstihu a volební lístky na posty starosty OSH, náměstků, členů výkonného výboru a předsedy OKRR jsou již vytištěny.
Dále bylo doporučeno pozměnit program shromáždění delegátu do této podoby: nechat vystoupit prvně pozvané hosty a poté jim poděkovat za slovo a prezentace a poslat je domů a začít probírat věci týkající se voleb.
VV OSH byla navržena volební komise ve složení
předseda Ing. Jiří Kiss, člen Mgr. Markéta Lehečková, člen Vaculovič
Dále bylo navrženo výkonným výborem OSH do funkce KORP Ing. Šrefan Fuska .
Na shromáždění KSH pojede 5+1 což bude nový výkonný výbor OSH a předseda OORP.
Návrh VV OSH, že na sjezd pojede nově zvolený starosta OSH Sokolov. VV OSH Sokolov navrhuje do výkonného výboru KSH nově zvoleného starostu OSH a jeho prvního náměstka a předsedu OORP pana Ing. Štefana Fusku.

Starosta na písemnou žádost pana Davida Grůzy nepředložil peněžní deník a prvotní doklady za rok 2010 se slovy ,,nemám na to čas“.


VV OSH ukládá
- Všem členům VV OSH a předsedům okresní odborných rad pokud dostanou jakýkoliv dokument k připomínkování, tak i kdyby jej nepřipomínkovali tak odešlou tazateli odpověď bez připomínek.
- starostovy OSH Sokolov podat daňové přiznání i za období roku 2006
- starostovy OSH zaplatit dlužnou částku finančnímu úřadu ve výši cca. 38 000 Kč.
-

- starostovi OSH dodat opravený a doplněný zápis z jednání shromáždění představitelů SDH ze 19. 12. 2009
- starostovi OSH dodat opravený a doplněný zápis z jednání VV OSH ze dne 12.1 2010
- předsedovi ORM o vytvoření zápůjčních listů na překážky hry Plamen
- starostovi OSH Sokolov oslovit sbory dobrovolných hasičů a požádat je o doporučení členů na proškolení rozhodčích požárního sportu.
- vedoucímu OORM uspořádat v druhé polovině roku 2010 školení rozhodčích mládeže.
- panu Zapfovi a panu Matouškovi vypracovat do zasedání příštího VV OSH položkový rozpočet Okresního sdružení hasičů Sokolov.
- VV OSH doprojednat dne 9. 3. 2010 problematiku zápisu z provedené kontroly panem Ing. Jirotou.


V Chodově dne 4.3 2010

Zapisovatel David Grůza ………………………………………


Ověřovatelé Ladislav Zapf ………………………………………


Miroslav Lukáš ………………………………………