Kontakt

OSH Sokolov

Komenského 232
Březová u Sokolova
356 01

info@oshso.cz

Počítadlo

počítadlo.abz.cz

Statistika

Počet zobrazení článků : 78000

On-line

Právě připojeni - hostů: 4 Zápis z jednání VV OSH Sokolov 11.2.2010

Dne: 11.2.2010, místo: Březová u Sokolova, požární stanice

Přítomní: Ladislav Zapf, David Grůza, Miroslav Lukáš, Ing. Jiří Kiss, Štefan Fuska, Tomáš Katzer

Nepřítomni: františek Matoušek, Petr Majer


Zapisovatel: David Grůza

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Kiss, Miroslav Lukáš

Jednání VV OSH Sokolov dne 11.2 2010 proběhlo za přítomnosti výše uvedených členů.Předmětem diskuze byla návštěva členů VV OSH na ústředí SHČMS z kterého pan Zapf vypracuje samotný zápis, který bude předložen na dalším sezení VV OSH. Výkonný výbor vyslechl požadavky vedoucích odborných rad a jejich požadavky budou zaneseny do rozpočtu OSH. Dále bylo předloženo několik návrhů na možnosti sídla OSH a z předložených návrhů mají členové VV OSH do příštího sezení rozhodnout, která z nabídek je nejpřijatelnější.

VV OSH se dne 11.2 2010 usnesl na:

- Účetnictví Okresního sdružení hasičů bude pro rok 2010 – 2015 zpracovávat ústředí SHČMS a to panem Jirotou za roční poplatek ve výši 3000 Korun.
- Překážky ve vlastnictví OSH Sokolov budou předány oproti zápůjčnímu listu SDH – Horní Slavkov, Chodov, Krajková, Rotava a Březová. Jedná se o kladinu, bariéru a přeskok pro disciplíny hry Plamen.
- Pořádání jarního kola hry plamen a to v termínu 14-16. Května 2010 v Krajkové
- Vyslání zástupce OSH Sokolov na 2. Kolo hry Plamen dne 14. Května 2010 do Krajkové, kde bude mít za úkol kontrolu registračních průkazů mládeže účastnících se okresního kola hry Plamen.
- vyslání předsedy OORM na školení hospodářů dne 9.4 2010 v Přibyslavi a zároveň vyslat i jednoho ze členů VV OSH Sokolov

 

a ukládá:

- Zapisovateli zápisu z 19.12 2009 o dodání opraveného a doplněného zápisu
- Zapisovateli ze dne 12.1 2010 o dodání opraveného a doplněného zápisu
- p. Zapfovi vypracován zápisu z jednání na ústředí SHČMS
- p. Ing. Kissovi zjistit informace o družstvech mužů a žen v okrese Sokolov a jejich eventuální účast na okresním kole v disciplínách požárního sportu.
- předsedovi OORM o vytvoření zápůjčních listů na překážky hry Plamen
- starostovi OSH Sokolov svolat na 23.2 2010 od 18:00 hodin schůzi VV OSH na stanici v Chodově
- starostovi OSH Sokolov oslovit sbory dobrovolných hasičů a požádat je o doporučení členů na proškolení rozhodčích požárního sportu.
- VV OSH vybrat z předložených návrhů kancelář se sídlem OSH
návrhy jsou: Vintířov-dvě místnosti 3500,-
Březová-dvě místnosti cca. 1000,-
Sokolov 1500,-
Báňské stavby Rychnov 3500,-
Nové náměstí Sokolov 3500,-
- panu Zapfovi a panu Matouškovy vypracovat do zasedání příštího VV OSH položkový rozpočet Okresního sdružení hasičů Sokolov.

Přílohou tohoto zápisu je zápis z jednání rady mládeže ze dne 7.2 2010.

 

 

 


Zapsal : David Grůza……………………… Ověřil: Ing. Jiří Kiss…………………………

Miroslav Lukáš …………………..