Kontakt

OSH Sokolov

Komenského 232
Březová u Sokolova
356 01

info@oshso.cz

Počítadlo

počítadlo.abz.cz

Statistika

Počet zobrazení článků : 77994

On-line

Právě připojeni - hostů: 7 Zápis z jednání VV OSH Sokolov 12.1.2010

Dne : 12.1.2010

Místo : Březová u Sokolova požární stanice
Přítomen : p. Matoušek, p. Majer, p. Grůza, p. Zapf, p.Lukáš, p. Fuska, p. Kiss

Zapisovatel : František Matoušek
Ověřovatelé zápisu : p. Lukáš, p. Majer


Na jednání VV OSH Sokolov dne 12.1.2010 na hasičské stanici v Březové u Sokolova byl projednán zápis ze Shromáždění starostů SDH ze dne 19.12.2009 v Habartověm, kde byla panem Zapfem vznesena námitka, že v opisu zápisu jsou uvedeny některé věci, které se nezakládají na pravdě. Jedná se o to, že je v zápisu uvedeno, že ze strany pana Zapfa byl na shormáždění starostů SDH učiněn návrh VVOSH ve složení Strarosta OSH p. Balák, náměstek starosty p. Kasal a 2.náměstek p. Zapf. Na jednání nám pan Zapf sděli, že tento návrh z jeho úst nikdy nezazněl. Všichni sjme měli ale jiný názor s tím, že tento názor ze strany p. Zapfa byl podán a řádně bylo o tomto hlasováno. Hlasováním starostů SDH byl jednoznačně zamítnut.


Ukládá:
p. Kiss - vedoucí ORV - zpracuje plán práce na rok 2010 a plán soutěží na rok 2010
- Zjistí termíny konání školení rozhodčích
- Zajistí zprávu ORV za rok 2009
Termín : do 11.2.2010
p. Katzer – vedoucí OORM zpracuje plán práce na rok 2010, plán soutěží na 2010.
- svolá vedoucí mládeže Okresu Sokolov – 7.2.2010 Březová stanice 16,30h
- provede rozdělení překážek OSH na jednotlivá SDH, zpracuje zápůjčkové listy materiálu a majetku OSH Sokolov, které jsou určeny a zapůjčeny pro ORM (ve spolupráci se starostou OSH a p. Šimralem (fotoaparát, notebook, flashdisk ap.)
Termín : do 6.3.2010
-Zajistí zprávu ORM za rok 2009
Termín : do 11.2.2010

p. Matoušek, p. Zapf - zpracovat položkový rozpočet nma r. 2010
- pravidla hospodaření OSH
Termín : 11.2.2010

Bere na vědomí :
p. Fuska - Do Okresní odborné rady prevence byl dovolen nový člen ja n Fedorko z SDH Sokolov
p. Lukáš - Zajistil telefonní číslo na p. Janu Pivarčiovou (723761383), která byla ustavena do funkce předsedkyně OKRR místo p. Haasové, která odstoupila

Termín příštího jednání VV OSH je stanoven na 7.2.2010


Zapsal : František Matoušek

Ověřil : p. Lukáš
p. Majer