Kontakt

OSH Sokolov

Komenského 232
Březová u Sokolova
356 01

info@oshso.cz

Počítadlo

počítadlo.abz.cz

Statistika

Počet zobrazení článků : 78002

On-line

Právě připojeni - hostů: 6 Zápis ze shromáždění starostů 17.11.2012

 

Shromáždění starostů 17.11.2012


Program:

1) zahájení

2) představení hostů

3) informace z odborných rad

4) projednání termínů soutěží

5) informace o finančním stavu OSH Sokolov

6) informace o dotacích

7) informace o dluzích p. Grůzy a p. Matouška – podá JUDr. Fíla

8) termíny výročních valných hromad

9) hlášenky

10) vyznamenání

11) diskuze

12) závěrPřítomni: dle presenční listiny1. Na úvod přivítal náměstek OSH Sokolov Miroslav Lukáš přítomné.2. Přivítán byl JUDr. Fíla. Pozvaní hosté z HZS KVK se omluvili z účasti na shromáždění.3. Zpráva o činnosti odborných rad:

Odborná rada velitelů – zprávu přednesl p. Kiss

Odborná rada mládeže – zprávu přednesl p. Katzer

Odborná rada prevence – zprávu přednesl p. Zapf

Kontrolní a revizní rada – zprávu přednesl p. Turanský

Zprávy odborných rad – viz. příloha4. Termíny soutěží byly uvedeny ve zprávě odborné rady mládeže.5.Stav na běžném účtu k 31.10.2012 cca Kč 47 000,-

Stav na spořícím účtu k 31.10.2012 cca Kč 25 000 ,-

Stav na pokladně k 31.10.2012 cca Kč 14 000,-Návrh rozpočtu na 2013:

příjmy:

členské příspěvky Kč 81 000,- ,

dotace na provoz kanceláře Kč 17 000,- ,

startovné hra Plamen 2013 Kč 2400,- ,

dotace na mzdy Kč 28 700,-

celkem příjmy v roce 2013 Kč 135 000,-výdaje:

odvody na SH ČMS Kč 10 500,- ,

nájem kanceláře Kč 12 200,- ,

medaile a ocenění Kč 10 000,- ,

školení vedoucích a rozhodčích mládeže Kč 8 000,- ,

hra Plamen 2013 Kč 10 000,- ,

rada velitelů Kč 4 000,- ,

rada prevence Kč 3000,- ,

Odznaky odbornosti Kč 2000,- ,

výročí 30 let SDH Lomnice Kč 5000,- ,

provoz kanceláře Kč 5000,- ,

splátka dluhu na SH ČMS Kč 40 000,- (bylo by vráceno 90 000,-)

celkem výdaje v roce 2013 110 000,-6. Byly podány informace o dotacích.7. JUDr. Fíla seznámil delegáty s případy p. Matouška a p. Grůzy.

Na p. Grůzu bude podáno trestní oznámení za zpronevěru, příp. krádež, na p. Matouška podle

ukončení případu p. Grůzy.8. Termíny výročních valných hromad budou nahlášeny nejdéle do 30.11.2012 p. Lukášovi.9. Hlášenky za rok 2012 budou SDH zasílat na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript pro kontrolu p. Zapfovi do

15.1.2013. Po konzultaci a opravě SDH zašlou na OSH Sokolov do 31.1.2013.10. Návrhy na vyznamenání je třeba správně zaznamenávat, vypsat dostačující odůvodnění,

dodržovat termíny. Dodržovat řádný postup, případně žádat o vyjímku.11. Diskuze a usnesení:

- p. Kiss za odbornou radu velitelů navrhuje odvolání Z. Beneše z rady velitelů

PRO: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:0

- p. Kiss navrhuje dovolení K. Vrby z SDH Rotava do rady velitelů

PRO: 13

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

- p. Zapf navrhuje, aby se případ p. Matouška zastavil

PRO: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

- shromáždění vzalo na vědomí zprávu JUDr. Fíly a souhlasí s podáním trestního oznámení na

p. Grůzu

PRO: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 012. p. Lukáš ukončil shromáždění starostů a poděkoval za účast.

Zpracovala: Lucie Krejčová

Ověřili: Miroslav Lukáš, Ladislav Zapf