Kontakt

OSH Sokolov

Komenského 232
Březová u Sokolova
356 01

info@oshso.cz

Počítadlo

počítadlo.abz.cz

Statistika

Počet zobrazení článků : 78007

On-line

Právě připojeni - hostů: 3 Zápis z jednání výkonného výboru ze dne 25.4.2012

Zápis z jednání výkonného výboru okresního sdružení hasičů v Sokolově dne 25.4.2012


Přítomni: Miroslav Lukáš, Tomáš Katzer, Ing. Štefan Fuska, Lucie Krejčová, Ing. Jiří Kiss,

Ladislav Zapf, František Turanský, Petr Balák

Omluveni: Libor ČeškaJednání OSH:

1. Okresní kolo hry Plamen 18. – 20. 5. 2012 v Krajkové (Josefov). Dojezd v pátek do

18:00 hodin. Nahlášeno celkem 12 družstev – cca 140 osob. V pátek ve 20:00 hodin porada

vedoucích ohledně disciplín. Předběžně domluveno materiál na PÚ CTIF zajistí SDH Horní

Slavkov, štafetu CTIF zajistí SDH Chodov. Předběžná cena na jídlo 6.000,-- Kč, poháry +

věcné ceny 4.000,-- Kč. Startovné na družstvo/300,-- Kč.

Je požadováno 10.000,-- Kč od OSH Sokolov.

Vyúčtování hry Plamen bude provedeno do 31. 5. 20122. Všechna družstva která budou čerpat dotace MŠMT, musí uzavřít s OSH Sokolov dohodu3. Proběhly Odznaky odbornosti dvoukolově – první sobotu v březnu a dubnu, účastnilo se

jich 72 dětí. Vedoucí odborné rady mládeže dodá webmasterovi materiály pro prezentaci

mládeže.4. 10. a 11.3.2012 proběhlo školení a zkoušky preventistů – zúčastnilo se 32 lidí (z okresu

Sokolov 10)5. OSH Sokolov zajistí odznáčky za splnění Odznaků odbornosti a za školení preventistů6. Byl aktualizován seznam rozhodčích k 30.3.20127. 10.5.2012 proběhne v Jáchymově školení rozhodčích8. VV OSH pověřuje vedoucího rady velitelů k projednání změny člena rady velitelů9. VV OSH předloží návrh VV KSH na změnu vedoucího krajské rady velitelů

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 110. Bylo podáno daňové přiznání za rok 2011 – je uděláno od 1.6.2011.

K 31.12.2011 bylo na účtu 54.666,-- Kč a na pokladně Kč 13234,-- Kč

Ke dni 25.4.2012 je na spořícím účtu 78.061,- Kč, na BÚ 25.120,-- Kč, na pokladně 37.160,--VV OSH se jednomyslně usnesl a schválil částečné zaplacení dluhu SH ČMS ve výši

37.000,-- Kč

VV OSH ukládá starostovi OSH připravit rozpočtovou rozvahu pro rok 201211. VV OSH pověřil starostu OSH ve spolupráci s Liborem Češkou pořídit PC Notebook a

tiskárnu včetně legálního softwaru do částky 20.000,-- Kč. Dále ukládá předsedovi kontrolní a

revizní komise připravit podklady pro vyřazení stávajícího PC a jeho příslušenství a tiskárny.Termín do příštího jednání VV OSH.Zapsala: Lucie Krejčová

Ověřili: Ladislav Zapf, Ing. Štefan Fuska