Kontakt

OSH Sokolov

Komenského 232
Březová u Sokolova
356 01

info@oshso.cz

Počítadlo

počítadlo.abz.cz

Statistika

Počet zobrazení článků : 77997

On-line

Právě připojeni - hostů: 3 ZÁPIS Z RADY VELITELŮ KARLOVARSKÉHO KRAJE 23.1.2012

ZÁPIS Z RADY VELITELŮ KARLOVARSKÉHO KRAJEDne: 23. 11. 2011, HZS Karlovarského kraje (HZS KvK), krajské ředitelství, 15:30 hod

Přítomni: Ing. Jiří Kiss - velitel SDH Chodov, člen KRV, Petr Jelínek – starosta KSH Karlovarského kraje, Ing. Oldřich Volf – náměstek pro IZS a operační řízení HZS KvK

Omluveni: Miloslav Pospíšil - SDH Plesná, vedoucí KRV, Luboš Cupal - SDH Nejdek, člen KRV

Hlavní téma:
Noví držitelé oprávnění obsluh motorových a rozbrušovacích pil (dále jen PMP) v jednotkách SDH obcí

Přítomní se shodli a konstatovali:

1. Stávající kurz PMP (pokyn HZS ČR GŘ z roku 2006) v rozsahu 66 hodin a dle stávajících osnov není nikdo schopen dodržet z několika důvodů (např. počet instruktorů na počet absolventů, počet kácených stromů…atd.), v podmínkách jednotek SDH obcí je nereálné absolvování tohoto kurzu, náhrady výdajů, refundace mezd, náklady kurzu apod.

2. HZS KvK oslovilo pro případ pořádání doplňujícího kurzu (proběhl sběr žádostí o doplnění kurzu v KvK) několik správců polesí (Lázeňské lesy Karlovy Vary, Vojenské lesy, Lesy ČR), za jakých podmínek by kurz v podmínkách HZS KvK mohl být uskutečněn. Výsledkem jsou absolutně nereálné podmínky (např. způsobu kácení a směrové uložení dřevní hmoty, pojištění na poškození okolních stromů nevyčleněných ke kácení, zajištění dřevin do doby odvozu, podmínek BOZP, finanční náklady atd.). Na základě uvedených faktů doplňující kurz pro členy JSDH HZS KvK není schopen organizovat.

3. Činnost hasičů je při odstranění spadlých stromů jednoznačná – záchrana života, například osoba uvízlá pod stromem apod., padlý strom na komunikaci, který nikoho neohrožuje, bude KOPIS řešit prioritně přes správce komunikací, v případě záchranných prací bude nasazena jednotka PO, v případě nasazení jednotky PO na likvidační práce - na uvolnění komunikace pouze krajní případy - nutnost zajistit průjezd sanity nebo zajištění základní infrastruktury v případě vyhlášení krizového stavu, hlavní kompetence má VZ v případě nasazení jednotky, pokud na událost spojenou s padlým stromem nemá VZ v rámci své kompetence odborné, technické ani organizační bezpečné podmínky, nebude zasahovat, v případě žádosti zřizovatele jednotky na odstranění stromu řešit formou hospodářské jízdy a práce pro obec či výcvik.  

4. HZS KvK iniciuje na GŘ HZS ČR změnu pokynu PMP, maximálně třídenní školení, po té pravidelné opakování (obdobně jako u NDT), zbývající podmínky použití PMP (např. konkrétní pokyny výrobce) zařadit každý velitel do pravidelného školení BOZP. HZS KVK vyhotovil návrh osnov nového kurzu v rozsahu 24 hodin a zaslal k připomínkám na GŘ HZS ČR. Nové osnovy jsou koncipovány pouze na řezání nikoliv na kácení, což je dle našeho názoru pro potřeby úkolů jednotek PO dostačující činnost. Tím může dojít k výraznému snížení dotace hodin na vyškolení obsluh.

5. O výsledku jednání HZS KvK a GŘ o kurzech PMP budou informováni zřizovatelé i velitelé JSDH v rámci svých pravidelných odborných příprav na stanicích HZS KvK v průběhu roku 2012.   


Dne 23. 11. 2011

zapsal: Ing. Jiří Kiss, v. r.
ověřil: Ing. Oldřich Volf