Kontakt

OSH Sokolov

Komenského 232
Březová u Sokolova
356 01

info@oshso.cz

Počítadlo

počítadlo.abz.cz

Statistika

Počet zobrazení článků : 77983

On-line

Právě připojeni - hostů: 2 Zápis z okresní rady velitelů dne 5. 10. 2011 ve Vintířově

Zápis z okresní rady velitelů dne 5. 10. 2011 ve Vintířově

Přítomni:

Ing. Jiří Kiss – SDH Chodov – za ORV Sokolov
Libor Češka – SDH Vintířov – za ORV Sokolov
Dle prezenční listiny (příloha č. 1) celkem 21 velitelů z SDH okresu SokolovHosté:

Jiří Ošecký - starosta Vintířova, 
Ing. Jan Orava – vedoucí KOPIS HZS Karlovarského kraje
František Ksandr – vedoucí reprezentant HMI-ERGOOmluveni:

Ing. Pavel Růžička – ředitel HZS KK ÚO Sokolov
Bc. Petr Jermakov – vedoucí oddělení IZS a služeb HZS KK ÚO Sokolov
Zdeněk Beneš – člen ORV SokolovPrůběh jednání:


1.    Přivítání, kontrola prezence, hosté, schválení programu jednání

2.    Informace zástupce pojišťovny HMI-ERGO – úrazové doživotní zajištění a důchodové pojištění EVENTUS pro všechny složky IZS, více informací na http://www.osh.cz/stranka.asp?no=38

3.    Informace Ing. Jana Oravy vedoucího KOPIS HZS Karlovarského kraje
- o aktualizaci databáze o jednotkách,
- informace velitelům ve vztahu k KOPIS (příloha č. 2),
- seznámení s postupováním při výjezdu jednotky bez velitele. Nutnost minimálního počtu 1+3, poté nahlásit na operační, že jednotka je bez velitele. Operační důstojník rozhodne o dalším postupu (zda jednotka má vyjet bez velitele nebo zda vyšle jiného velitele, zda jednotka má zůstat na základně, zda bude nahrazena jinou),
- o změně požárního poplachového plánu Karlovarského kraje na jaře 2012
- zřetelně při komunikaci z KOPIS sdělovat volací značky vozidla se stejnými koncovými čísly (například PSO 711, PKV 711) z důvodu identifikace jednotky,
- statistické informace o zásahové činnosti jednotek SDH okresu Sokolov
- Odpovědi na dotazy

•    k likvidaci obtížného hmyzu - pokud se jedná o nebezpečí z prodlení, případně ohrožuje osoby na životě, tak oficiální výjezd dle posouzení KOPIS. Jinak se nejedná o výjezd a jeho odstranění provádí majitel na své náklady, případně forma kondiční jízdy na povolení zřizovatele jednotky,
•    k likvidaci rampouchů - majitelé by měli postupně odstraňovat vznikající rampouchy a nenechávat jejich likvidaci pro jednotky až když ohrožují okolí,
•    k likvidaci padlých stromů - pokud je strom přes komunikaci nebo ohrožuje na zdraví nebo majetku jiné osoby, tak ano, pokud je strom padlý na chodníku, v parku atd., odstranění provádí majitel na své náklady.
•    k lokalizaci zásahu a upřesnění místa,
•    k soukromému pálení klestí - majitel musí nahlásit pálení, smí se pálit pouze klestí, nic jiného a to za předpokladu dodržení všech zákonem určených podmínek,
•    SDH Kraslice - zásah na likvidaci chemikálií v kanalizaci (technický zásah - jaro 2011), bude prověřen.

 

4.    Informace HZS ÚO Sokolov: 
- o průběhu doškolení oprávnění přenosných motorových a rozbrušovacích pil, kurz pro prvních 10 členů z okresu Karlovy Vary bude začínat v listopadu 2011 (organizovat jej bude HZS karlovarského kraje) a po vyhodnocení bude pokračovat dále i pro další členy jednotek Karlovarského kraje, za okres Sokolov přihlášeno 21 členů,
- velitelský den ve středu 23. 11. 2011 na stanici v Sokolově od 17 hodin, kde budou informace o odborné přípravě, dále možnosti psychologické pomoci pro dobrovolné jednotky atd.,
- o sběru dat o technice v jednotkách SDH obcí okresu Sokolov,

5.    Informace OSH Sokolov
-    o změně vedení OSH, starosta Miroslav Lukáš (Březová), náměstci Petr Balák (Loket), Ladislav Zapf (Chodov),
-    o podání trestního oznámení na bývalého starostu OSH Davida Grůzy ze strany OSH,
-    o průběhu postupových soutěží,
-    o funkčnosti oficiálního webu OSH Sokolov www.oshso.cz, kde je možné nalézt potřebné informace např. v sekci odborná rada velitelů, zde bude umístěna prezentace ORV ze dne 5. 10. 2011 Vintířov.
-    o průběhu a ukončení Karlovarské krajské ligy 2011, poděkování všech, kteří se ligy pravidelně účastní a organizují soutěže (mládeže i dospělých).

6.    Diskuse
-    zodpovězen dotaz od pana Petra Zahrádky (velitel JSDH Krásno) na údajné zřízení jednotky pana Františka Matouška v obci Krásno, Ing. Kiss - není splněn zákonný postup při zřizování jednotky SDH obce dle platné legislativy,
-    Jiří Schönbauer - nabídka k odprodeji DA Avia z SDH Tatrovice, nyní pořizují CAS 25 Š706
-    Příští konání rady velitelů s přípravou rozboru zásahů bude předběžně v SDH Kynšperk na jaře 2012.

7.    Odborná část jednání – rozbory dvou zásahů, poukázání na nedostatky při zásahové činnosti jednotek PO.
Ing. Kiss
•    Rozbor zásahové činnosti při požáru bytů v Poděbradově ulici v Chodově dne 27. 2. 2008, video a fotodokumentace
•    Rozbor zásahové činnosti při dopravní nehodě se zraněním a úmrtím dne 21. 1. 2005 silnice č.I/6 u Louček, video a fotodokumentace.

8.    Závěr


Dne 5. 10. 2011
Zapsal:  Libor Češka
Ověřil:  Ing. Jiří KissPřílohy:
Příloha č. 1 – prezenční listina
Příloha č. 2 – informace pro jednotky SDH ve vztahu ke KOPIS