Kontakt

OSH Sokolov

Komenského 232
Březová u Sokolova
356 01

info@oshso.cz

Počítadlo

počítadlo.abz.cz

Statistika

Počet zobrazení článků : 77989

On-line

Právě připojeni - hostů: 7 Zpráva okresní rady velitelů za rok 2011

ZPRÁVA OKRESNÍ RADY VELITELŮ ZA ROK 2011

Rada velitelů okresu Sokolov pracovala ve složení, Ing. Jiří Kiss – SDH Chodov, Martin Rosocha – SDH Kraslice, Zdeněk Beneš – SDH H. Slavkov. V roce 2011 okresní radu velitelů z osobních důvodů opustil Martin Rosocha, kterého nahradil Libor Češka z SDH Vintířov. ORV se v roce sešla v červnu 2011. Hlavními tématy projednání byly postupové soutěže, které podléhají schvalovacímu procesu (Hra Plamen mládeže Chodov 10. - 12. 6. 2011, Krajské kolo dorostu a dospělých 18. - 19. 6. 2011 Karlovy Vary) a průběh soutěže krajské ligy (celkem zařazeny dva sbory - Chodov a Krásno, zprovozněny nové stránky www.krajskaliga.cz – webmaster Libor Češka, hlavní partner a garant Hnutí za nezávislý rozvoj obcí a měst Chodov), bylo projednáno a schváleno, že v roce 2011 nebude organizována okresní soutěž z důvodu nezájmu ostatních SDH, do krajského kola bylo schváleno radou velitelů družstvo mužů výběr okresu Sokolov (3x SDH Chodov, 1 x SDH Sokolov, 3 x SDH Horní Slavkov, 1 x SDH Březová). Na krajské soutěži muži obsadili 3. místo. Ženy bohužel z důvodu malého počtu krajskou soutěž neabsolvovaly. Dalším tématem k řešení byly kurzy přenosných a motorových pil (PMP), 22. 4. 2011 byl odevzdán seznam 21 členů jednotek okresu Sokolov na HZS Karlovarského kraje, kteří by měli zájem o doplňující kurz PMP. Do dnešního dne nebylo ze strany HZS Karlovarského kraje rozhodnuto o dalším postupu. Dalším bodem jednání bylo, že okres Sokolov má oficiálně proškolené pouze 3 rozhodčí a tento stav chceme změnit. Další školení rozhodčích bude organizovat okres Cheb na přelomu roku 2011-2012. Přesný termín bude upřesněn. V programu jednání byly probíhající kontroly ze strany HZS Karlovarského kraje u zřizovatelů vybraných jednotek SDH obcí. Taktéž byly zmíněny a objasněny neinvestiční dotace obcím na akceschopnost jejich dobrovolných jednotek. Další rozšířené jednání velitelů okresu Sokolov je plánováno na září-říjen 2011. Všechny zápisy jsou zveřejněny na oficiálním webu OSH Sokolov www.oshso.cz sekce „odborná rada velitelů“. Členové ORV Sokolov se pravidelně zúčastňují jednání výkonného výboru OSH Sokolov.

Velmi si ceníme práce všech sborů našeho okresu, které připravují nejen sportovní akce pro veřejnost. Určitě bych zmínil a poděkoval členům SDH Sokolov za zorganizování velmi prestižní a kvalitní soutěže zvané BAHŇÁK 2011. Byla to velmi vydařená akce a sokolovských členům a jejich dalším pomocníkům z řad dalších sborů a HZS Karlovarského kraje patří velké poděkování za uspořádání velmi organizačně náročné soutěže. Totéž platí i pro chodovský sbor, který organizoval třídenní krajské kolo Hry Plamen Karlovarského a Plzeňského kraje. Také patří poděkování členům SDH Krásno, kteří zorganizovali pohárovou soutěž zařazenou do Krajské ligy 2011 a aktivně se této celoroční soutěže účastní.

Velmi nás mrzí nesmyslné selhání starosty OSH Sokolov Davida Grůzy, který kazí dobrou pověst všem dobrovolným hasičům.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílí na chod OSH Sokolov, hlavně členům výkonného výboru OSH a členům všech odborných rad přeji hodně sil do náročné práce. Všem sborům okresu Sokolov, které organizují nejen sportovní akce a aktivně se podílí na činnosti rady velitelů a okresního sdružení, děkujeme za spolupráci.

Dne 8. 9. 2011

za ORV Sokolov

Ing. Jiří Kiss, v. r.