Kontakt

OSH Sokolov

Komenského 232
Březová u Sokolova
356 01

info@oshso.cz

Počítadlo

počítadlo.abz.cz

Statistika

Počet zobrazení článků : 78009

On-line

Právě připojeni - host: 1 Zápis ze shromáždění starostů dne 10.9.2011

Shromáždění starostů 10.9.2011

1.Úvod a přivítání

2.Podání informace o stavu OSH Sokolov

3.Zprávy odborných rad

4.Návrh na odvolání starosty OSH Sokolov p.Grůzy

5.Návrh na dovolení starosty OSH Sokolov

6.Návrh na dovolení náměstků starosty OSH Sokolov

7.Návrh na dovolení členů OSH Sokolov

8.Vyloučení dvou SDH našeho okresu

9.Diskuze a organizační záležitosti

10.Závěr

 

Přítomni: dle prezenční listiny

 

1. Úvod a přivítání

Na úvod přivítal náměstek OSH Sokolov Miroslav Lukáš přítomné a hosty.

 

2. Podání informace o stavu OSH Sokolov

P. Lukáš předal slovo p. Zapfovi - podání informací o nečinnosti p. Grůzy ve funkci starosty OSH Sokolov a o stavu financí OSH Sokolov.

 

3. Zpráva o činnosti odborných rad:

Odborná rada velitelů – zprávu přednesl p. Češka

P. Kiss se spojí s Ing. Volfem z HZS KVK kvůli projednání záležitosti kurzu motorové pily.

 

Odborná rada mládeže – zprávu přednesl p. Katzer

Odborná rada prevence – zprávu přednesl p. Fuska

Kontrolní a revizní rada – zprávu přednesl p. Turanský

 

Zprávy odborných rad – viz. příloha

 

4. Zvolení návrhové a volební komise:

Libor Češka – předseda komise

Lucie Krejčová – člen komise

Karel Bílek – člen komise

 

PRO: 16

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

 

Veřejná volba:

PRO: 16

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

 

5. Návrh na odvolání starosty OSH Sokolov p. Grůzy

PRO: 16

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

 

6. Návrh na dovolení starosty OSH Sokolov – p. Miroslav Lukáš

PRO: 15

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

 

7.Návrh na dovolení náměstků starosty OSH Sokolov

1. náměstek - p. Petr Balák

PRO: 15

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

 

2. náměstek – p. Ladislav Zapf

PRO: 15

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

 

8. Návrh na dovolení členů OSH Sokolov

Lucie Krejčová

PRO: 16

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

 

Libor Češka

PRO: 16

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

 

9. Předsedové odborných rad ve stávajícím složení

PRO: 15

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

 

10. Dnešní shromáždění bere na vědomí změnu v radě velitelů – p. Rosocha SDH Kraslice končí, nahrazuje jej p. Češka SDH Vintířov

 

11. Vyloučení dvou SDH z OSH Sokolov

SDH Habartov – nemají zaplacené členské příspěvky, nekomunikují. Mají zájem zůstat pod SH ČMS, ale pouze 3-5 lidí.

V případě, že SDH Habartov nezaplatí členské příspěvky shromáždění starostů dává možnost výkonnému výboru vyloučit SDH Habartov z SH ČMS.

 

SDH Bukovany – nemají zaplacené členské příspěvky, nekomunikují.

V případě, že SDH Bukovany nezaplatí členské příspěvky shromáždění starostů dává možnost výkonnému výboru vyloučit SDH Bukovany z SH ČMS.

 

12. Diskuze a organizační záležitosti:

p. Balák – chybí doplnit evidenci Tatrovice, Oloví, Bukovany

p. Zapf – v evidenci je třeba změnit si přístupová hesla

p. Lukáš – SDH dodat do konce října termíny výročních valných hromad

p. Fuska – v okrese Sokolov špatně funguje prevence – je možno nechat vyškolit členy SDH.

 

13. p. Lukáš ukončil shromáždění starostů a poděkoval za účast.

 

 

Zpracovala: Lucie Krejčová

 

Ověřili: Jiří Leňka, Marie Kastlová