Kontakt

OSH Sokolov

Komenského 232
Březová u Sokolova
356 01

info@oshso.cz

Počítadlo

počítadlo.abz.cz

Statistika

Počet zobrazení článků : 78010

On-line

Právě připojeni - hostů: 2 Zápis z jednání VV OSH Sokolov 26.7.2011

Zápis z jednání Výkonného výboru okresního sdružení hasičů v Sokolově ze dne 26.7. 2011

 

Místo konání: Březová – kancelář OSH

Přítomní: Petr Balák, Ladislav Zapf, Miroslav Lukáš, Lucie Krejčová,  RM - Tomáš Katzer, KRR - František Turanský, RP - Ing. Štefan Fuska, RV - Libor Češka,

Nepřítomni: David Grůza  - neomluven

Omluveni: Ing. Jiří Kiss - dovolená

 

Na začátek náměstek starosty OSH přivítal přítomné členy Výkonného výboru a vedoucí odborných rad.

Jednání VV OSH:

1)    Informace od náměstka starosty OSH pana Miroslava Lukáše o komunikaci se starostou OSH panem Davidem Grůzou o problémech týkajících se chodu OSH a jeho administrativy.

2)    Informace od náměstka starosty OSH pana Miroslava Lukáše o stavu jednání s finančním úřadem v Sokolově ve věci vystavených exekučních příkazů.
VV uložil náměstkovi starosty  panu Miroslavu Lukášovi ve věci jednat dále a průběžně informovat VV OSH na dalším jeho jednání.
pro     8        proti  0         zdržel se    0

3)    Informace předsedy kontrolní a revizní rady pana Františka Turanského o průběžném stavu probíhající kontroly účetnictví.
VV uložil předsedovi KRR dokončit kontrolu do 7.8.2011 a ve stejném termínu předat písemné závěry náměstkovi starosty panu Miroslavu Lukášovi.
pro     8        proti  0         zdržel se    0

4)    Informace člena VV OSH pana Ladislava Zapfa o jednání s JUDr. Jiřím Fílou ve věci podání trestního oznámení na bývalého a současného starostu OSH Sokolov.
VV uložil členovi VV  panu Ladislavu Zapfovi ve věci jednat dále a průběžně informovat VV OSH na dalším jeho jednání.
pro     8        proti  0         zdržel se    0

5)    Projednání stavu dotací  za roky 2009  a 2010 pro SDH Horní Slavkov, Sokolov a Březová – tyto dotace nebyly do dne konání VV vyplaceny.
VV uložil náměstkovi starosty  panu Miroslavu Lukášovi ve věci jednat s panem Davidem Grůzou a požádat ho o řádné vysvětlení, proč tomu tak je. O výsledku   informovat VV OSH na dalším jeho jednání.
pro     8        proti  0         zdržel se    0

6)    VV OSH projednal odejmutí rozhodovaní a jednání ve věcích OSH Sokolov současnému starostovi OSH Sokolov panu Davidu Grůzovi.b
Pro tento bod bylo hlasováno:
pro     8        proti  0         zdržel se    0

Následně byl VV OSH Sokolov pověřen pro další jednání za OSH Sokolov v plném rozsahu současný náměstek starosty OSH Sokolov pan Miroslav Lukáš.
Pro tento bod bylo hlasováno:
pro     8        proti  0         zdržel se    0
7)    VV OSH Sokolov projednal tíživou finanční situaci a poté rozhodl o následném postupu:
-    Požádá ústředí SH ČMS o půjčku ve výši 200 tisíc Kč, na dobu čtyř let.
-    Pro jednání ve výše uvedené věci pověřuje náměstka starosty OSH Sokolov pana Miroslava Lukáše a člena VV OSH Sokolov pana Ladislava Zapfa.
-    Členy uvedené v  bodě předešlém pověřuje pro jednání na ústředí SH ČMS, které se uskuteční dne 10.8. 2011 v 10:00 hodin v Praze. Na tomto jednání bude vedení SH ČMS informováno a současné situaci u OSH Sokolov, o činnosti Starosty OSH Sokolov pana Davida Grůzy a dále budou dohodnuty podmínky dalšího postupu ve věci výše uvedené půjčky, zaplacení pohledávky ve výši cca 58 tis. Kč finančnímu úřadu v Sokolově, odblokování bankovních účtů OSH, vyřízení pohledávek vůči výše uvedeným SDH na okrese Sokolov ve výši cca 52 tis. Kč a dojednání dalšího postupu ve věci podání trestního oznámení na bývalého a současného starosty.
Pro tento bod bylo hlasováno:
pro     8        proti  0         zdržel se    0


Zapisovatel: Ladislav Zapf

Ověřovatel: Tomáš Katzer

Miroslav Lukáš