Kontakt

OSH Sokolov

Komenského 232
Březová u Sokolova
356 01

info@oshso.cz

Počítadlo

počítadlo.abz.cz

Statistika

Počet zobrazení článků : 77995

On-line

Právě připojeni - hostů: 4 Zápis z okresní rady velitelů 7.6.2011 - Chodov

Zápis z okresní rady velitelů dne 7. 6. 2011 v Chodově

Přítomni:


Ing. Jiří Kiss – SDH Chodov

Zdeněk Beneš – SDH Horní Slavkov

Libor Češka – SDH VintířovProgram:


1.) Postupové soutěže

2.) Motorové a rozbrušovací pily

3.) Rozhodčí

4.) KL2011

5.) Web OSH a KL2011

6.) Kontroly HZS

7.) Dotace a příspěvky kraje

8.) Ostatní

9.) Závěr
1.) Ve dnech 18.-19.6.2011 budou probíhat krajská kola postupových soutěží v požárním sportu v Sokolově. 18.6.2011 dorost, 19.6.2011 dospělí. Ve dnech 10.-12.6.2011 proběhne Oblastní kolo HRA PLAMEN mládeže v Chodově (PK a KVK).

Pro reprezentaci na krajské soutěži v požárním sportu ORV jednomyslně schválil výběr mužů okresu Sokolov ze členů SDH Chodov, SDH Horní Slavkov, SDH Březová a SDH Sokolov.

Složení: Michal Ivánek (Chodov), Martin Lehečka (Chodov), Milan Hriňák (Chodov), Marek Váňa (Sokolov), Martin Cigánek (Horní Slavkov), Miroslav Svoboda (Horní Slavkov), Richard Vašíček (Horní Slavkov), Tomáš Katzer (Březová).

2.) Dle předem stanovených podmínek byl na HZS Karlovarského kraje do konce měsíce dubna předán seznam žadatelů o zařazení do kurzu motorových a rozbrušovacích pil za okres Sokolov. HZS Karlovarského kraje přislíbilo konání doplňkového kurzu do konce roku 2011. Nenovější informace od Bc. Petra Jermakova je, že v první řadě bude pořádán doplňující kurz pro ty členy, kteří jsou zaměstnáni ve firmách, kde používají motorové pily do konce roku 2011. Další kurzy budou následovat. Informace ohledně termínů konání kurzu nebyla zveřejněna. Za okres Sokolov je celkem přihlášeno 21 žadatelů.

3.) Bylo zjištěno, že okres Sokolov má pouze 3 rozhodčí s platným osvědčením pro kategorii dospělých. Tento počet je velice nízký a je nutno v nejbližší době zajistit několik nových žadatelů o zařazení do kurzu. Členové ORV se rozhodli, že se pokusí oslovit okolní SDH okresu a vyvěsí na oficiální internetové stránky http://www.oshso.cz informaci o možnosti získání osvědčení.

4.) Soutěž KL2011 doposud probíhá dle předem stanovených podmínek. Termíny soutěží se nemění. Výsledkové listiny, průběžné hodnocení a pozvánky na nadcházející kola jsou zveřejněny na oficiálních internetových stránkách http://www.krajskaliga.cz

5.) Bylo rozhodnuto, že internetové stránky OSH Sokolov budou doplněny o informace pro jednotky SDH obcí, zejména odkazy na důležité vyhlášky a zákony. Web KL2011 bude doplněn logem SH ČMS a odkazem na patrona soutěže HNHRM.

6.) V roce 2011 proběhnou kontroly ze stran HZS Karlovarského kraje zaměřené převážně na formální záležitosti jednotek SDH obcí. Kontroly by měly být zaměřené na kontrolu patřičných dokumentů, zřizovací listiny, zdravotní prohlídky členů, odbornou přípravu členů, evidenci, kontrolu a revize technických prostředků PO, požární zabezpečení objektů požárních zbrojnic apod. Cílem je sjednotit vedení dokumentace jednotek PO a informační podpora HZS. Nejbližší kontrola je naplánována u JSDH Chodov.

Kontroly budou následovat i u vybraných jednotek kategorie JPO II, poté JPO III a v budoucnu i ostatních kategorií.

7.) V současné době není oficiálně zveřejněn seznam schválených dotací a příspěvků obcím pro dobrovolné jednotky PO na rok 2011 ze strany Karlovarského kraje. Informace o pravidlech rady Karlovarského kraje a podmínek udělení příspěvku pro rok 2011 je možné nalézt na webu:

http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/Dotace_all/dotaceKK/schvalene/schv_krizove/

Na zajištění cen krajské ligy 2011 bude poskytnut příspěvek ze strany HNHRM.

8.) Byla navržena možnost umístění sekce bazaru či prodeje nepotřebného majetku okolních SDH na internetové stránky OSH Sokolov. Dále bylo navrženo umístit na webové stránky upozornění na časté sledování úřední desky na stránkách http://www.hzs-kvk.cz, zejména z důvodu odprodeje nepotřebného majetku, který by jistě některé JSDH uvítali.

Byla navrhnuta možnost zřízení internetových stránek se seznamem JSDH obcí, jejich kategorií, vybavením, kontakty na zřizovatele atd.

9.) Na závěr bylo stanoveno další jednání ORV v termínu září - říjen 2011. Termín bude upřesněn.

Dne 14. 6. 2011

Zapsal: Libor Češka

Ověřil: Ing. Jiří Kiss, Zdeněk Beneš