Kontakt

OSH Sokolov

Komenského 232
Březová u Sokolova
356 01

info@oshso.cz

Počítadlo

počítadlo.abz.cz

Statistika

Počet zobrazení článků : 77991

On-line

Právě připojeni - hostů: 7 ZPRÁVA OKRESNÍ RADY VELITELŮ ZA ROK 2010

Rada velitelů okresu Sokolov pracuje ve složení, Ing. Jiří Kiss – SDH Chodov, Martin Rosocha – SDH Kraslice, Zdeněk Beneš – SDH H.Slavkov. V roce 2010 se okresní rada velitelů sešla celkem třikrát, a to v únoru, v březnu a červnu.

Hlavními tématy projednání byly postupové soutěže, termíny pohárových soutěží zařazených do Krajské ligy 2010 (celkem čtyři - Kraslice, H.Slavkov, Chodov a Krásno, bohužel H. Slavkov z interních důvodů soutěž neuspořádal), dále stav rozhodčích a jejich plánované školení, dotace krajského úřadu na organizaci krajské ligy a chod sdružení, odborná témata týkající se odborné přípravy členů jednotek (např. projednán nový Řád výkonu služby pro JSDH obcí platný a účinný od 1.1.2010).

Všechny zápisy jsou zveřejněny na oficiálním webu OSH Sokolov www.oshso.cz sekce „odborná rada velitelů“.

Bylo projednáno a schváleno, že v roce 2010 nebude organizována okresní soutěž z důvodu nezájmu ostatních SDH, do krajského kola bylo schváleno radou velitelů družstvo mužů SDH Chodov doplněné jedním členem z Horního Slavkova a družstvo žen SDH Chodov. Na krajské soutěži muži obsadili 3. místo. Ženy bohužel z důvodu nemoci krajskou soutěž neabsolvovaly.

Dalším schváleným bodem bylo zorganizovat rozšířenou radu velitelů okresu Sokolov s účastí všech velitelů okresu. Po dohodě s ředitelem HZS KK ÚO Sokolov Ing. Pavlem Růžičkou, který by se chtěl tohoto sezení zúčastnit a z důvodu absolvování kurzů by nemohl, byl dohodnut předběžný termín v březnu 2011.

V únoru 2011 proběhne celokrajská schůzka všech vedoucích družstev, které se zúčastňují krajské ligy. Zde budou upřesněny termíny a pravidla ligy pro rok 2011. V rámci zvyšování odborné kvalifikace rozhodčích bylo v letošním roce připravováno a organizováno školení rozhodčích dne 23. 10. 2010 v Březové. Z důvodu nezájmu (přihlášeni pouze 2 členové), bylo školení zrušeno. Okres Sokolov má oficiálně proškolené pouze 3 rozhodčí a tento stav chceme změnit. Další školení rozhodčích bude organizovat okres Cheb v zimě 2011. Přesný termín bude upřesněn. Byl bych rád, kdyby se školení za okres Sokolov zúčastnilo minimálně 10 členů z našich SDH.

Další významnou akcí v roce 2010, která byla organizována na náš popud i v rámci krajského sdružení, byla pomoc po srpnových povodních v Ústeckém a Libereckém kraji. Bylo předáno celkem 250 ks PS II v hodnotě 300 tis. Kč, které byly určeny pro SDH z celého kraje v rámci sponzorství od Koalice pro Karlovarský kraj. Všem je třeba poděkovat za to, že tohoto daru se i sbory v našem okrese vzdaly a poskytly pomoc sborům, které to potřebují.

Dále si velmi cením, že SDH Sokolov v květnu 2010 zorganizovalo velmi prestižní a kvalitní soutěž v disciplínách TFA - Hasičský Permoník. Jeho členům patří velké poděkování za uspořádání velmi organizačně náročné soutěže. Totéž platí i pro aktivity, které směřují a vyvíjí při náročné práci s mládeží.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílí na chod OSH Sokolov, hlavně členům výkonného výboru OSH a členům všech odborných rad přeji hodně sil do náročné práce. Je bezpochyby vidět, že se odvedl kus velmi kvalitní práce. Všem SDH okresu Sokolov, kteří organizují nejen sportovní akce a aktivně se podílí na činnosti rady velitelů a okresního sdružení, děkujeme za spolupráci.

 

Dne 5.11.2010

za ORV Sokolov

Ing. Jiří Kiss

 

Zápis ve formátu PDF ke stažení zde