Kontakt

OSH Sokolov

Komenského 232
Březová u Sokolova
356 01

info@oshso.cz

Počítadlo

počítadlo.abz.cz

Statistika

Počet zobrazení článků : 77988

On-line

Právě připojeni - hostů: 6 Zápis z jednání VV OSH Sokolov 12.4.2010

Dne 12.4.2010

Přítomni – David Grůza, Petr Balák, Miroslav Lukáš, Ladislav Zapf, Ing.
Jiří Kiss, Tomáš Katzer, František Turanský

Omluveni – František Matoušek

Nepřítomni – Ing. Štefan Fuska


Na úvod starosta David Grůza přivítal přítomné v nové kanceláři Okresního sdružení Sokolov a seznámil je s programem jednání.

Byla provedena kontrola zápisu z 16.3 2010 a nadále ve sledování zůstávají tyto body:
- Rozpočet okresního sdružení Sokolov
- Nevyplacené dotace SDH Březová za letní tábor a MTZ SDH
- Plán práce na funkční období


Hlasování a předložení návrhů:
- Neoprávněné vyplacení finančních prostředků bývalému starostovi OSH, tento bod bude ve sledování do rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení
- Panem Zapfem byla předložena webová adresa www.oshsokolov.webnode.cz , a o tyto stránky se bude starat pan Ing. Kiss
Pro 4 proti 0 zdržel se 0
- Uspořádání shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Sokolov dne 15.5 2010 od 9:00 hodin v kanceláři OSH Sokolov. Starosta rozešle písemné pozvánky a pozvány elektronickou poštou.
Pro 4 proti 0 zdržel se 0
- Panem Zapfem byl předložen návrh, aby seznámil přítomné představitele dne 15.5 2010 s finanční situací OSH Sokolov od 6.3 2010
Pro 4 proti 0 zdržel se 0
- Starostou byl předložen návrh na pracovní dobu kanceláře a to každý čtvrtek od 15:00 do 18:00 hodin
Pro 4 proti 0 zdržel se 0
- Hlasování aby dodatečné daňové přiznání z mezd za období 2007-2010 připravila paní Kissová
Pro 4 proti 0 zdržel se 0
- Panem Zapfem byl předložen návrh o tom, aby dlužná částka vůči FÚ byla zaplacena nejpozději do konce října 2010
Pro 4 proti 0 zdržel se 0
- Pan Balák požádal o odhlasování podpisového páva na průkazky, které má na starosti v okrese Sokolov
Pro 4 proti 0 zdržel se 0

Úkoly:
- Starosta zajistí školení mládeže na letošní rok
- Starosta zažádá na finančním úřadě o odložení splatnosti daně
- Pan Zapf připraví dokumenty potřebné pro zrušení již neexistujících SDH okresu Sokolov
- Pan Zapf zašle paní Hladíkové doplněnou tabulku s kontakty na SDH okresu Sokolov
- Starosta zajistí dovibrání členských příspěvků za rok 2010
- Starosta svolá na 12.5 2010 jednání VV OSH Sokolov


Další:
- Starosta OSH informoval výkonný výbor o rozeslání přihlašovacích údajů do centrální evidence SDH
- Starostou byla předložena smlouva o vedení účetnictví mezi OSH Sokolov a SH ČMS
- Starostou byl předložen stav pokladny a bankovního účtu ke dni 31.3 2010 pokladna 9024,- Kč BÚ 696,-Kč
- Pan Ing. Kiss podal informace VV o návštěvě finančního úřadu
- Starosta informoval VV o založení nového účtu u ČSOB a.s
- Pan zapf informoval VV o žádostech vůči městům a obcím o pomoc při finančním zajištění chodu OSH Sokolov
- Pan Balák informoval členy VV o evidenci okresu Sokolov a jejím průběžném doplňování
- Pan Katzer informoval VV o školení hospodářů v Přibyslavi dne 9.4 2010 a zápis z toho školení bude přílohou tohoto zápisu

 

Přílohy:
- Zápis ze školení hospodářů v Přibyslavi

 


V ………………………. Dne……………………………….

Zapisovatel David Grůza ……………………………………………..

Ověřovatelé Miroslav Lukáš ……………………………………………..

Petr Balák ……………………………………………..