Kontakt

OSH Sokolov

Komenského 232
Březová u Sokolova
356 01

info@oshso.cz

Počítadlo

počítadlo.abz.cz

Statistika

Počet zobrazení článků : 69538

On-line

Právě připojeni - hostů: 14 Rada velitelů okresu Sokolov pracuje ve složení, Ing. Jiří Kiss – SDH Chodov, Martin Rosocha – SDH Kraslice, Zdeněk Beneš – SDH H.Slavkov. V roce 2010 se okresní rada velitelů sešla celkem třikrát, a to v únoru, v březnu a červnu.

Hlavními tématy projednání byly postupové soutěže, termíny pohárových soutěží zařazených do Krajské ligy 2010 (celkem čtyři - Kraslice, H.Slavkov, Chodov a Krásno, bohužel H. Slavkov z interních důvodů soutěž neuspořádal), dále stav rozhodčích a jejich plánované školení, dotace krajského úřadu na organizaci krajské ligy a chod sdružení, odborná témata týkající se odborné přípravy členů jednotek (např. projednán nový Řád výkonu služby pro JSDH obcí platný a účinný od 1.1.2010).

Všechny zápisy jsou zveřejněny na oficiálním webu OSH Sokolov www.oshso.cz sekce „odborná rada velitelů“.

Bylo projednáno a schváleno, že v roce 2010 nebude organizována okresní soutěž z důvodu nezájmu ostatních SDH, do krajského kola bylo schváleno radou velitelů družstvo mužů SDH Chodov doplněné jedním členem z Horního Slavkova a družstvo žen SDH Chodov. Na krajské soutěži muži obsadili 3. místo. Ženy bohužel z důvodu nemoci krajskou soutěž neabsolvovaly.

Dalším schváleným bodem bylo zorganizovat rozšířenou radu velitelů okresu Sokolov s účastí všech velitelů okresu. Po dohodě s ředitelem HZS KK ÚO Sokolov Ing. Pavlem Růžičkou, který by se chtěl tohoto sezení zúčastnit a z důvodu absolvování kurzů by nemohl, byl dohodnut předběžný termín v březnu 2011.

V únoru 2011 proběhne celokrajská schůzka všech vedoucích družstev, které se zúčastňují krajské ligy. Zde budou upřesněny termíny a pravidla ligy pro rok 2011. V rámci zvyšování odborné kvalifikace rozhodčích bylo v letošním roce připravováno a organizováno školení rozhodčích dne 23. 10. 2010 v Březové. Z důvodu nezájmu (přihlášeni pouze 2 členové), bylo školení zrušeno. Okres Sokolov má oficiálně proškolené pouze 3 rozhodčí a tento stav chceme změnit. Další školení rozhodčích bude organizovat okres Cheb v zimě 2011. Přesný termín bude upřesněn. Byl bych rád, kdyby se školení za okres Sokolov zúčastnilo minimálně 10 členů z našich SDH.

Další významnou akcí v roce 2010, která byla organizována na náš popud i v rámci krajského sdružení, byla pomoc po srpnových povodních v Ústeckém a Libereckém kraji. Bylo předáno celkem 250 ks PS II v hodnotě 300 tis. Kč, které byly určeny pro SDH z celého kraje v rámci sponzorství od Koalice pro Karlovarský kraj. Všem je třeba poděkovat za to, že tohoto daru se i sbory v našem okrese vzdaly a poskytly pomoc sborům, které to potřebují.

Dále si velmi cením, že SDH Sokolov v květnu 2010 zorganizovalo velmi prestižní a kvalitní soutěž v disciplínách TFA - Hasičský Permoník. Jeho členům patří velké poděkování za uspořádání velmi organizačně náročné soutěže. Totéž platí i pro aktivity, které směřují a vyvíjí při náročné práci s mládeží.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílí na chod OSH Sokolov, hlavně členům výkonného výboru OSH a členům všech odborných rad přeji hodně sil do náročné práce. Je bezpochyby vidět, že se odvedl kus velmi kvalitní práce. Všem SDH okresu Sokolov, kteří organizují nejen sportovní akce a aktivně se podílí na činnosti rady velitelů a okresního sdružení, děkujeme za spolupráci.

 

Dne 5.11.2010

za ORV Sokolov

Ing. Jiří Kiss

 

Zápis ve formátu PDF ke stažení zde

 
„Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.“ Jan Werich